Recursos TIC Secundària

1r E.S.O

- MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES SOCIALS I GEOGRAFIA.

- LLENGUA CATALANA.

- LLENGUA CASTELLANA.

- ANGLÈS.

- BIOLOGIA.

- EDUCACIÓ FÍSICA.

- INFORMÀTICA.

2n E.S.O

- MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES SOCIALS I GEOGRAFIA.

- LLENGUA CATALANA.

- LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.

- ANGLÈS.

- BIOLOGIA.

- EDUCACIÓ FÍSICA.

- INFORMÀTICA.

3r E.S.O

- MATEMÀTIQUES

- HISTÒRIA I GEOGRAFIA.

- LLENGUA CATALANA.

- LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.

- ANGLÈS.

- BIOLOGIA.

- EDUCACIÓ FÍSICA.

- INFORMÀTICA.

- FÍSICA I QUÍMICA.

4t E.S.O

- MATEMÀTIQUES A.

- MATEMÀTIQUES B.

- HISTÒRIA I GEOGRAFIA.

- LLENGUA CATALANA.

- LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.

- ANGLÈS.

- BIOLOGIA.

- EDUCACIÓ FÍSICA.

- INFORMÀTICA.

- FÍSICA I QUÍMICA.

- TECNOLOGIA.

- ÈTICA I CIUDADANIA.