Recursos Cicle Superior Matemàtiques

1. PROBLEMÀTIQUES:

“Problemàtiques” incideix en el nucli del currículum de l'àrea de Matemàtiques en Primària, en el seu eix vertebrador: la resolució de problemes.

Les aplicacions s'han dissenyat pensant en la seva possible incidència en el desenvolupament de competències matemàtiques específiques:

Pensar i raonar, argumentar, modelitzar (per exemple: propostes de “problemes amb fraccions” i “problemes amb percentatges” o les de raonament amb figures...), plantejar i resoldre, representar i simbolitzar (per exemple, “estructures policúbiques” o “camins possibles”...).

ENTRA