Recursos matemàtiques cicle inicial

1. EL RELLOTGE

L'objectiu central que es pretén aconseguir amb aquest programa educatiu és que l'alumne sigui capaç de llegir el rellotge, tant analògic com a digital, en els seus dos vessants: saber què hora marca i saber posar una hora determinada expressada verbalment. Es treballa fins al nivell d'hores i minuts (en els seus intervals de 5 minuts). En el rellotge digital es treballa directament amb els valors de 0 a 24 hores.

Les diverses activitats proposades s'han dissenyat i ordenat en funció dels requisits previs necessaris per a l'abordatge efectiu de cada nivell d'activitat. Dins de cada activitat també es procura una ordenació que vagi d'allò més assequible pel cap alt complex, amb la finalitat de facilitar el procés d'aprenentatge i afavorir la motivació.

EL RELLOTGE

ETAPA: PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

CURS: 1r i 2n de Primària.

ENTRAR A L'APLICACIÓ

Click per entrar a la aplicació