MANTENIMENT D'INFORMÀTICA

Per a un correcte manteniment de l'equip d'informàtica del centre, hem realitzat dos senzills formularis (referent a cada aula d'informàtica), que enviessin les respostes de possibles contingències que sorgeixin de l'equip del centre.

D'aquesta forma, realitzarem un manteniment més eficaç i amb major rapidesa.

FORMULARI AULA 1 D'INFORMÀTICA

FORMULARI AULA 2 D'INFORMÀTICA