Unitat 1 4t

- Presentació i formació de grups.

- Temporalització.

- Metodologia TIC.

- Continguts i competències.